Etica in afaceri

Ce ar presupune aplicarea unor principii de etică în afaceri? Cum ar putea un angajat sau un manager să aplice etica în deciziile si activitătile de zi cu zi?

 Grace şi Cohen ne oferă câteva recomandări generale. (Grace si Cohen, 2007, Business Ethics: Problems and Cases, ediţia a III-a, Oxford University Press, Oxford):

  • în procesul de decizie să ţinem cont de implicaţiile etice ale acţiunilor noastre, astfel încât comportamentul moral să devină o componentă firească a operaţiunilor de afaceri de zi cu zi
  • să dialogăm în mod curent cu principalele grupuri cointeresate ale companiei, să cunoaştem nevoile şi aşteptările acestora şi să recunoaştem drepturile lor
  • să fim conştienţi de responsabilităţile etice specifice domeniului operaţiunilor de afaceri şi domeniului de activitate în care operăm
  • să promovăm în cadrul organizaţiei o cultură etică şi să întreţinem un climat moral prin instrumente specifice: un cod etic funcţional, bazat pe politici şi proceduri care să identifice potenţialele probleme de natură etică şi modalităţile eficiente de prevenire sau soluţionare a acestora, şi traininguri periodice, prin care angajaţii să devină conştienţi de provocările morale ale activităţilor lor
  • să recunoaştem că operaţiunile de afaceri pe care le derulăm implică anumite cerinţe şi obligaţii faţă de societate şi să înţelegem beneficiile aduse de un management responsabil
  • să urmărim constant mediul social şi de afaceri în care operăm pentru a fi capabili să anticipăm sau să răspundem la eventualele probleme cu implicaţii morale înainte ca acestea să aibă consecinţe negative asupra celorlalţi şi asupra operaţiunilor de afaceri
  • să considerăm etica şi responsabilitatea socială în afaceri nu în sens negativ, de sancţiune şi corecţie, ci în sens pozitiv, de sursă de modele de bune practici, sursă de instrumente utile pentru a îmbunătăţi performanţele pe termen lung ale companiei.