Întreprinderea socială – cale de diverse posibilități …

Așa spune CEFEC, în  Apelul de la Linz: „o întreprindere socială este o cale de diverse posibilităţi de a integra toate persoanele pe piaţa muncii”.

Definiția sugerează numeroasele forme și drumuri pe care le poate lua o întreprindere socială. Bineințeles, visul oricărui decident ori specialist, al oricărui antreprenor social, al oricărui investitor în afaceri sociale reprezintă o soluţie unică, “la cheie”, care poate satisface toate nevoile întâlnite la un anumit moment dat. Idealul unui “panaceu universal”… Cu siguranţă, nu există un singur răspuns viabil, de aceea economia socială trebuie considerată ca şi catalizator de resurse şi de posibilităţi, care pot constitui o bază de fundamentare a unui posibil sistem integrat de soluţii.

Punctul de plecare în construirea de întreprinderi sociale în comunităţi trebuie să-l constituie vulnerabilităţile specifice existente, în special, în planul ocupării, dar nu numai:

– şomajul şi lipsa oportunităţilor de angajare;

– nivelul scăzut al capitalului uman măsurat din perspectiva nivelului de educaţie şi a calificărilor deţinute;

– problemele de sănătate şi acces redus la servicii medicale;

– pasivitate şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor probleme, pe fondul unui deficit de capital social.

Așadar, o întreprindere socială (generic denumită, indiferent de forma legală sau de structura existentă) poate juca o gamă variată de funcţii, care ţin de integrarea pe piaţa muncii, de ridicarea gradului de calificare profesională, de furnizarea de servicii sociale, de combaterea discriminării şi creşterea nivelului de auto-valorizare.

Iata ca, un antreprenor social trebuie sa fie cât mai creativ posibil…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *