INVITATIE PARTICIPARE eveniment de informare proiect PRO Dezvoltare

Reprezentanți ai ONG-urilor din regiunea București-Ilfov, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, precum și ai autorităților publice din aria cheie de politici publice vizate (DGASPC-uri, AJOFM-uri, etc.), sunt invitați să participe la evenimentul de informare, din cadrul proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”.

Acest eveniment este organizat de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Detalii, in invitatia integrala:

PRO_Dezvoltare_Invitatie eveniment_Bucuresti_iunie 2018

 

COMUNICAT DE PRESA – Proiectul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, implementează, în perioada 24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publica și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrați apublică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP,Cod SIPOCA 252/MySMIS111113.

Aici, comunicatul de presa integral:

Comunicat-de-presa_proiect PRO Dezvoltare