COMUNICAT DE PRESA – Proiectul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, implementează, în perioada 24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publica și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrați apublică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP,Cod SIPOCA 252/MySMIS111113.

Aici, comunicatul de presa integral:

Comunicat-de-presa_proiect PRO Dezvoltare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *