INVITATIE PARTICIPARE eveniment de informare proiect PRO Dezvoltare

Reprezentanți ai ONG-urilor din regiunea București-Ilfov, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, precum și ai autorităților publice din aria cheie de politici publice vizate (DGASPC-uri, AJOFM-uri, etc.), sunt invitați să participe la evenimentul de informare, din cadrul proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”.

Acest eveniment este organizat de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Detalii, in invitatia integrala:

PRO_Dezvoltare_Invitatie eveniment_Bucuresti_iunie 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *